PHP ile MySQL veritabanından excele veri aktarma işlemi

Php ile mysql veritabanından excele veri aktarma işlemi nasıl yapılır, hangi fonksiyonlar kullanılır detaylı açıklama

PHP ile MySQL veritabanından excele veri aktarma işlemi

Merhaba bu yazımızda PHP programlama dili ile MySQL veritabanından verilerimizi Excel'e aktarma nasıl yapılır onu öğreneceğiz.

<?php
ob_start();
$conn = mysql_connect("localhost", "dbuser", "dbpass") or die("Sunucuya Bağlanamadı"); // Veritabanı bağlantı bilgileriyle bağlanıyoruz
mysql_select_db("dbname", $conn) or die("Database Bağlantı Hatası"); // Veritabanı adını seçiyoruz.
mysql_set_charset('utf8',$conn); // Sorgulamada kullanılacak dil
$dbTable = "TabloAdı"; // Veritabanımızda bulunan veri aktarılacak tabloyu seçtik.
?>
<?php
 $sql = mysql_query("Select * from ".$dbTable." ORDER BY id DESC"); // MySQL sorgusuyla veritabanımızdakileri listeliyoruz.
?>
<table border="1">
<tr>
<?php 
/* for döngüsü ile tüm sıraları listeliyoruz */ for ($i = 0; $i < mysql_num_fields($sql); $i++) { echo "<td>".mysql_field_name($sql,$i)."</td>"; } ?> </tr> <?php
// Sıralama fonksiyonumuz $sutun = 1; $buyuk = mysql_num_fields($sql); $kucuk = mysql_num_fields($sql); $artibuyuk = $buyuk+1; while($row = mysql_fetch_row($sql)) { for ($i = 0; $i < mysql_num_fields($sql); $i++) { if ($sutun >$kucuk) { $sutun=1; echo'<tr>';} if ($sutun % $artibuyuk) echo '<td>'; echo $row[$i]; $sutun++; if ($sutun %$artibuyuk) echo'</td>'; if ($sutun >$kucuk) echo '</tr>'; } } ?> </table> <?php header("Content-Type: application/vnd.ms-excel"); // Görüntülenen sayfamızı Excel Formatında göstermesini istiyoruz. ?>

Dosyalar