PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)'ye Giriş

PHP Dersleri birinci bölüm olan PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)'ye Giriş adlı konumuz ile en kolay yoldan PHP öğrenmeye başlayacaksınız. Kodlama dillerinden en popüler olan php sizlerin hayatını kolaylaştıracak.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)'ye Giriş

PHP, bir sunucu komut dosyası dilidir ve dinamik ve etkileşimli Web sayfaları oluşturmak için güçlü bir kodlama dilidir. PHP, Microsoft'un ASP benzer biçimde rakiplerine yaygın olarak kullanılan, ücretsiz ve verimli bir alternatiftir.

PHP yazım dizini (Syntax olarak da adlandırılır) bakımından Perl ve C dilleriyle büyük benzerliklere sahiptir. Çoğunlukla PHP Apache (web sunucusu) ile birlikte birçok farklı işletim sisteminde kullanılabilir.  Bu yazılım dili aynı zamanda ISAPI ve MICROSOFT IIS destekleyerek Windows ortamında da kullanılabilir. Bir PHP dosyası text, HTML tagları ve scriptler içerebilir. Dosyadaki scriptler sunucuda yorumlanır. Böylece ortaya anlamlı ifadeler çıkartılır.

Bir PHP kodlama dili "<?php" ifadesi ile başlar ve "?>" ifadesi ile sona erer.

Bir PHP dosyasını işlenmesi için sunucuya gönderdiğinizde, sunucuda yer alan komut çevirici dosyada işlem yapacağı satırların başlangıcını ve sonunu bu ifadelerden anlar.

PHP programlamaya örnek vermek gerekirse;

<html>
<body>
<?php 
echo 'WikiPHP harika bir site!';
?>
</body>
</html>

PHP programlama dilinde bütün komut satırları ; (Noktalı virgül) ile sona erer.

Yukarıda bulunan PHP kodlarını metin düzenleyicinizde oluşturduktan sonra localhostunuza index.php ismi ile kaydedin. EasyPHP menüsünde "Localhost" seçeneğine seçtiğinizde veya web tarayıcınızda http://localhost adresini girdiğinizde karşınıza gelen web taracıyınızda aşağıdaki ifade karşınıza çıkar:

→EasyPHP Localhost Kurulumu

WikiPHP harika bir site!

Web tarayıcınızda sayfa kaynağını görüntülerseniz aşağıdaki ifadeler karşınıza gelir:

<html>
<body>

WikiPHP harika bir site!

</body>
</html>

index.php dosyasını görüntülemeye çalıştığınızda dosya sunucuya gönderilir. Sunucuda yer alan komut işleyici <?php ile ?> ifadeleri arasında yer alan echo kodunu okuyarak işlem yapar. Echo komutu bir yazı dizisini ekrana yazmaya yarar. PHP kodlarına işlem yaparak elde ettiği sonuçları ve diğer HTML komutlarını olduğu gibi oluşturduğu dinamik HTML dosyasına çevirir. HTML dosyasını web tarayıcıya geri gönderir. Bu sayede web tarayıcı da aldığı HTML dosyayı ekranda gösterir.