Str_replace Kullanımı

Str_replace Kullanımı

PHP Programlama dilinde türlü fonksiyonlar bulunmakla birlikte, ihtiyacımız olan ve işimizi kolaylaştıran bazı fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyon ihtiyaçlarımızdan biri de veri değişimini ve filtrelemeyi topluca ve hızlı şekilde yapmaktır.

PHP ile Veri Değiştirme Fonksiyonu (str_replace)

Veri değiştirmek istediğimizde manuel olarak yapmak uzun zamanımızı alacağından global kodlama dili olan PHP ile kolay bir hale gelmiştir. Kullanacağımız fonksiyon ve filtreleme teknikleriyle hızlı bir şekilde istediğimiz veriyi PHP ile değiştirebiliriz.

str_replace = Belirlenen veriyi istediğimiz veriye dönüştürür.

preg_replace = Belirlenen içeriği filtreleme yöntemiyle düzenli bir şekilde değiştirir.

Örneklendirmek gerekirse;

str_replace Örneği :

<?php

// <text align='left'>

$bodytag = str_replace("%text%", "center", "<text align='%center%'>");

// Sonuç: <text align='center'>

// Merhaba WikiPHP sitesindeyim

$filtre = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U");
$sesliharfcikartma = str_replace($filtre, "", "Merhaba, WikiPHP sitesindeyim");

// Sonuç: Mrhb, WkPHP stsndym


// Tüm gün Google sitesinde arama yapıyorum.

$cumle  = "Tüm gün Google sitesinde arama yapıyorum.";
$degistirilecek = array("Google", "arama", "yapıyorum");
$degistirilen   = array("WikiPHP", "kodlama", "öğreniyorum");

$sonuc = str_replace($degistirilecek, $degistirilen, $cumle);

// Sonuç: Tüm gün WikiPHP sitesinde kodlama öğreniyorum.

?>